Under 3 olika träffar erbjuder Lantmännen dig som är intresserad av foder möjligheten att delta på webinarier där foder och utfodring diskuteras i olika faser i mjölkkons liv. Under samtliga pass blandar vi teori med praktik och erfarenheter från fält.


Alla tre digitala träffar från Foderlyftet har varit. Det är inspelat och alla 3 delarna finns på LM2 att titta på. Klicka här!

Träffarna riktar sig till dig med konventionell mjölkproduktion och uppfödning av rekryteringskvigor.

Deltar på mötena gör produktutvecklare Cecilia Lindahl, Produkt chef Kajsa Öhman, våra tekniska supportrar Anders Seeman och Kristina Eriksson samt röster från fältet.

 

Temat för de olika träffarna är:

Träff 1: 8 november kl 10-12. Smarta foder för hög mjölkproduktion och bättre lönsamhet
(del 1 av Foderlyftet har varit och går därför inte att anmäla sig till - tack till alla som deltog!)

Träff 2: 22 november kl 10-12. Rätt foder ger friska kor – fokus på tiden precis före och efter kalvning
(del 2 av Foderlyftet har varit och går därför inte att anmäla sig till - tack till alla som deltog!)

Träff 3: 6 december kl 10-12. Från kalv till morgondagens mjölkko – fodra kvigorna för hög tillväxt och bra hälsa.
(del 3 av Foderlyftet har varit och går därför inte att anmäla sig till - tack till alla som deltog!)

 

Efter att du har anmält dig till träffarna får du några dagar innan varje träff en inbjudan till respektive Foderlyftets digitala träff med länk till mötet. De digitala träffar kommer att vara via Teams. Anslut via datorn, mobilappen eller rumsenheten.

Praktisk information:
• Första gången du använder teams? Du kan öppna Teams direkt i en webbläsare eller installera till din dator. Du kan också installera Teams appen till din smartphone. Alla tre sätt använder samma koncept. Enklaste sättet är: Gå till mötesinbjudan och välj Anslut till Microsoft Teams-möte. Då öppnas en webbsida där du ser två alternativ: Ladda ner Windows-appen och Anslut på webben istället. Ange ditt namn och välj ljud- och videoinställningar. När du är klar trycker du på Anslut nu.

• Ljud, bild och wifi: Tänk på att sitta i tyst miljö och använda headset för att ljudet ska bli så bra som möjligt.

• Frågor under mötet: ställs via chatten.Vi ses på Foderlyftets digitala träffar, varmt välkommen!

Foderlyftet