Information från Division Lantbruk med anledning av Corona

Med anledning av Coronavirusets spridning och myndigheternas rekommendationer har Lantmännen vidtagit ett antal åtgärder för att hjälpa till i att minska smittspridningen. Målet är att verksamheten ska löpa som vanligt och åtgärderna har begränsad inverkan på våra affärer med dig som kund.

Lantmännen följer löpande utvecklingen och anpassar vår verksamhet efter myndigheternas rekommendationer. Idag innebär detta mycket små förändringar för division Lantbruks verksamheter: vi tar emot, producerar, säljer och levererar varor och tjänster enligt plan. Du som kund kontaktar din lokala lantbruks- eller maskinsäljare via telefon precis som innan och vi fortsätter vår verksamhet i våra anläggningar, butiker och verkstäder.

I de regioner där myndigheterna infört särskilda rekommendationer har vi anpassat verksamheten ytterligare vilket innebär att våra försäljningskontor inte ständigt är bemannade. Vi uppmanar därför kunder att ringa till sin säljare som första kontakt.

Mer om hur Lantmännenkoncernen jobbar med Coronafrågan finner du på den här webbsidan.

Lantmännen följer löpande utvecklingen och vårt agerande kan komma att förändras utifrån då rådande läge och rekommendationer.