Så påverkas vindavdriften på sprutor

Det är många faktorer som påverkar vindavdriften vid kemisk bekämpning. I ett försök utanför Uppsala gjordes en mängd testkörningar med en spruta med 12 meters ramp för att försöka reda ut hur vind, temperatur och sprutteknik påverkar vindavdriften. 

Försöken gav tydliga svar på vad som är viktigt för att minska avdriften.
Tumregler

Så mycket ökar avdriften:

Ökning av ramphöjd 1 dm = en procentenhet
Vindökning 1 m/sek = en procentenhet
Ökning av körhastighet
Rekommenderad
hastighet 6-7 km/h
1 m/sek (3,6 km/h) = en procentenhet
Temperaturökning 1 grad = 0,2 procentenheter

Studierna visade också att valet av munstycke är viktigt och att low drift-munstycken är effektiva för att minska avdriften av växtskyddsmedel.