Tips inför vallskörden

Lantmännens experter laddar inför vallskörden och pratar om hur hög stubbhöjden ska vara och visar hur enkelt det är att ändra stubbhöjden på en slåtterkross från Kuhn. Vi besöker en lantbrukare i Halland där det blir besök vid plansilon för att visa på hur du bäst hackar, packar och täcker samt hur plasten från Trioplast bäst placeras i plansilon.

Nå bästa möjliga resultat med din vallskörd

För att räkna hem en riktigt bra vallskörd behöver du ha en genomtänkt planering för din vall. Utmaningen ligger i att få fram ett foder med bra värden i alla skördar under hela säsongen och det är viktigt att sätta klara mål för grovfoderodlingen. En nyckel till hög avkastning är att skörda fältets hela näringsinnehåll för att reducera behovet av koncentrat och tillsatsmedel.

Hur får jag en perfekt foderkvalitet?

För att uppnå förstklassig foderkvalitet är det flera bitar som behöver klaffa för att utnyttja fältet optimalt och därmed öka lönsamheten:

  • Minimalt spill
  • Minimal kontaminering
  • Högt energi- och näringsinnehåll
  • Hög smaklighet

Rätt vallfröblandning

Redan vid valletableringen läggs grunden för såväl kvantitet som kvalitet utifrån gårdens förutsättningar. Det finns många vallfröblandningar, men timotej bör vara en grundsten i blandningen. Idag sker ofta valletablering med olika typer av vallfrölådor på såmaskinerna, som till exempel Väderstads Biodrill eller Einböcks sålådor.

Innan vallskörden drar igång, gå en runda i vallen och se hur övervintringen fungerat och om tillväxten kommit igång. Har vildsvin eller mullvadar varit i farten kanske du behöver ha högre stubbhöjd på krossen för att minska jordinblandning i grönmassan. Finns det mycket jordhögar kan en Crossboardplanka eller en upp- och nedvänd 100-pinnharv användas för att jämna till.

När är det dags att skörda vallen?

Låt erfarenhet, vallprognoser och vallens utveckling avgöra när det är dags för skörd. Ska grovfodret slås av med slåtterkross eller slåtterbalk? Bägge teknikerna har sina för- och nackdelar. Diskutera gärna med oss på Lantmännen Maskin om vilket som är bäst utifrån dina förutsättningar.

Rätt redskap för din vallodling

De optimala slåtterperioderna är begränsade och det gäller att ha en skördekedja som svarar till just dina behov. Med din befintliga maskinpark som bas hjälper vi dig gärna att skapa en bra redskapskombination där du bygger på med maskiner i rätt storlek och med rätt utrustning. Det gäller att kunna skörda med minimalt effektbehov utifrån dina förutsättningar, utan att ge avkall på arbetets kvalitet. Och tänk på att gå igenom alla vallmaskinerna i god tid före skörd. Behöver du backup i form av service och reservdelar står vi självklart beredda att hjälpa till.

Väljer du att ensilera i plansilo?

Exakthacka - när grödan hackas kommer mjölksyrabakterier att blandas med växtsaft och därmed gynnas ensileringsprocessen. Packa länge och noggrant i tunna skikt. Dålig packning innebär att det kan skapas luftfickor med risk för värmebildning och dålig hygienisk kvalitet. Täck med både plast och sand för att förhindra lufttillträde och skydda fodret mot regn. Snåla inte med plasten - lite extra plast blir billigare än att få fodret förstört under lagringen.