Förtorkning med hjälp av hövändare och strängläggare

Ta reda på vilken typ av strängläggare som passar just ditt fält och om bredspridning eller strängläggning är bäst för dig och din vallodling.

Bredspridning eller strängläggning

Idag är det vanligt med bredspridning för att kunna förtorka gräset till en bra nivå för lagring i plansilos, torn, tuber eller i balar. Lägger du materialet i en sträng, smal eller bred, kan det finns ett behov av att vända grödan en eller två gånger för att skynda på förtorkningen. Vändningen gör att materialet torkar fortare och är i princip en förutsättning om du ska producera hö. Ett riktvärde är en ts-halt (torrsubstans-halt) på runt 35% i grovfodret för att slippa bekymmer med bland annat sporer och pressvatten. Både efter bredspridning och vändning behöver grovfodret strängas för att kunna plockas upp av en pickup på till exempel en press.

Olika typer av strängläggare

En jämn och fin sträng är extra viktigt vid pressning av rundbalar. Det finns idag några olika koncept när det gäller vilken typ av maskin som används som strängläggare. Den vanligaste och mest ekonomiska maskinen är konventionella rotorsträngläggare. Det är maskiner med antingen 1, 2 eller 4 rotorer, beroende på arbetsbredd.

Strängläggare med pick up är en annan typ av maskin att använda för att stränga ditt foder. Fördelen är att den plockar upp gräset och lägger av det på en matta som transporterar det i sidled, istället för att dra materialet längs med marken vilket minimerar risken för inblandning av eventuella orenheter som jord och stenpartiklar. Denna teknik blir även skonsammare mot dina efterföljande skörderedskap och ger dem bättre förutsättningar för att samla ihop ett rent material. En annan fördel är att det, om det är tunt med material, går att flytta gräset flera gånger i sidled och på så vis få ihop en sträng med mer material i som gör skörderedskapen mer effektiva och ekonomiska. Nackdelen är att det är en kostsam investering jämfört med rotorsträngläggaren, samtidigt som kapaciteten är hög och renheten på fodret blir större.

Dina maskiner och redskap hänger ihop

Det är viktigt att anpassa strängläggaren till ditt efterföljande skörderedskap och den behöver länkas in i din kedja med slåtterkross/slåttermaskin och vändare, för att du ska få ut högsta kapacitet av dina maskiner och högsta kvalitet på ditt foder.

Det gäller att minska förlusterna från såväl fält (slåtter, förtorkning) som konservering, uttagning och utfordring. Lyckas du inte med alla delmomenten i skörde- och ensileringsprocessen är risken stor att du tvingas kompensera med inköp av bättre kraftfoder för att uppnå mängden levererad mjölk eller den tillväxt du vill ha.