Checklistor för vallmaskiner

Vallskörden är en av de mest väderberoende växtodlingsåtgärderna i lantbruket och vallmaskinerna måste vara i ordning. Ta hjälp av våra checklistor för hack och slåtterkross.

Checklista slåtterkross

 • Kontrollera om det finns vibrationer eller missljud.
 • Byt ut skadade och utnötta knivar. Med 4- och 5-skördesystem är vassa knivar ett måste, då det är ett spädare gräs som slås.
 • Byt ut skadade crimperfingrar och justera in crimperplåten.
 • Är avfjädringen rätt justerad? Påkörningar kan bli kostsamma. Markföljningen är viktig, maskinen får inte gå för tungt i marken.
 • Ställ in stubbhöjden. Grovjustera med släpskorna och finjustera med vinkeln på balken. Tänk på att inte justera balkvinkeln för mycket uppåt i framkant. Det kan ge randningsproblem.
 • Byt olja i växellådor och balk. Använd rekommenderad oljekvalitet och smörj maskinen enligt schema.

Checklista för hack

 • Lyssna efter missljud och kontrollera eventuella vibrationer.
 • Undersök kedjorna. De får inte vara mer nötta än att de med marginal håller under årets skörd. Smörj in dem med rekommenderad olja eller kedjefett.
 • Byt ut skadade och utnötta knivar. Justera ut knivarna så att knivrotorn får rätt diameter.
 • Kontrollera motstål och justera in rätt avstånd mellan knivar och motstål.
 • Kontrollera slipningsutrustningens funktion och att slipstenen är hel.
 • Byt olja i växellådor. Använd rekommenderad oljekvalitet och smörj maskinerna enligt schema.