Din trädgårdsdröm är ingen utopi

En grön oas med mjukt tätt och mossfritt gräs, prunkande blomsterrabatter, högavkastande fruktträd och bärbuskar som pirar hela sommaren är ingen utopi. 

Med Jordnära gödselprodukter kommer du nästan hela vägen. Med en bra gräsklippare, utemöbler och en kanna lemonad når du hela vägen fram till målet.

Gödsla för grönska

Alla växter behöver någon form av näring för att växa och leverera den grönska eller de frukter och bär du vill. Snabbväxande plantor behöver mer gödsel än långsamväxande. Innehållet är angivet i andel NPK – kväve, fosfor och kalium. Det är de viktigaste ämnena att tillföra växter som du vill ska växa och frodas.

Förbättrar jorden

Kalk ger jorden bättre odlingsegenskaper. Beroende på vad du odlar så ska pH-värdet ligga på mellan 6 och 7,5. Trädgårdskalk hjälper rotsystemen att ta upp fosfor och fördela kalkningen jämnt över året.

Köpa våra produkter

Jordnärasortimentet säljs hos våra återförsäljare. Skulle återförsäljaren inte ha sortimentet i butik kan du be dem att ta in det. Kontaktuppgifter till din närmsta återförsäljare hittar du här. 

Vårt sortiment

Premium Trädgårdsgödsel

Jordnära Trädgårdsgödsel är utvecklad för grönsaker och blommor. Den är speciellt bra för klorkänsliga växter som till exempel potatis och jordgubbar eftersom den inte innehåller klor, men fungerar bra för alla växter i din trädgård. Rekommenderad giva: Sprid 7-8 kg per 100 m2 vid trädgårdsodling och 4-5 kg per 100 m2 vid gödsling av gräsmatta eller perenner.

  • Fullgödselmedel
  • Fri från klor
  • Speciellt lämpad för grönsaker

Gräsgödsel Organisk

Jordnära Gräsgödsel Organisk (NPK 12-2-7) är en långtidsverkande produkt som ger extra grön gräsmatta utan mossa. Produkten är baserad på organiska råvaror och innehåller extra järnjoner som förhindrar kloros hos gräset och gör det grönare. Gräset blir starkt och tränger undan eventuell mossa i gräsmattan. Giva: 3,5 kg per 100 kvm. Artnr: 301364.

Innehåll:

Ntotal 12,0 %
N NH4+ 2,1 %
N NO3- 2,1 %
NOrganiskt 7,8 %
Makro:  
Fosfor (P) 1,5 %
Kalium (K) 6,9 %
Magnesium (Mg) 0,5 %
Svavel (S) 1,6 %
Kalcium (Ca) 3,4 %
Mikro:  
Koppar (Cu) 10 ppm
Zink (Zn) 80 ppm
Bor (B) 10 ppm
Järn (Fe2+) 2,4 %Gräsgödsel Standard

JordNära Gräsgödsel Standard (NPK 22-4-9) är en mineralgödselprodukt som passar bra på gräsmattan eller i trädgårdslandet. Produkten har medellång verkan. Vill man ha längre verkan och grönare gräs kan man med fördel använda JordNära Gräsgödsel Organisk. Giva: 2 kg per 100 kvm. Artnr: 301353.

Innehåll:

Ntotal 22,0 %
N NH4+ 10,7 %
N NO3- 6,9 %
N NH2 3,2 %
NMetylenurea 1,2 %
Makro:  
Fosfor (P) 4,1 %
Kalium (K) 8,6 %
Svavel (S) 2,7 %

 

Trädgårdskalk

JordNära Trädgårdskalk är en granulerad mikroniserad kalk som är extra enkel att hantera. Produkten består av finmald dolomitkalk som har granulerats för att göra större korn som snabbt löser upp sig i marken. Detta ger en enklare hantering. Giva: 4 kg per 100 kvm. Artnr: 301354.

Innehåll:

Kalcium (Ca) 20 %
Magnesium (Mg) 12 %

Gyllebo Gödning

Jordnära är en serie gödselproduker från Gyllebo Gödning, en av svenskt lantbruks främsta gödselleverantörer. Gyllebo Gödning ägs av Lantmännen och utvecklar både konventionella och ekologiska gödselmedel för ett hållbart och framgångsrikt lantbruk. Jordnära är ett sortiment  helt utvecklat för trädgårdsändamål. Produkterna innehåller samma råvaror som lantbrukssortimentet men i kombinationer avpassade för gröna gräsmattor och prunkande rabatter. Det här är sortimentet som gör din trädgård till en riktigt härlig oas. Läs mer om Gyllebo Gödning här.