Salt

Att salta dina vägar är en viktig del av det förebyggande underhållningsarbetet. Olika typer av salter kan användas för halkbekämpning på vintern och dammbindning på sommaren.

Vårt vintersalt motverkar halka vid snö och issmältning

Vårt grova stensalt består av natriumklorid och har rätt kornstorlek för att få uppfylla Vägverkets kravspecifikation för vägsalt. Deessutom är det anpassat för att i så stor utsträckning som möjligt undvika problem vid spridningen.

Sommarsalt

Dammbindning genomförs oftast på våren och förhindrar att vägen förlorar sin form eller börjar damma och därmed riskerar att påverka närliggande odlingar och vattendrag. Om sommaren är torr och varm är det bra att komplettera med ytterligare behandling.

Vi erbjuder sommarsalt bestående av både magnesiumklorid och kalciumklorid (CC-road) i förpackningar om 25 kg och 1000 kg. Kontakta din återförsäljare för mer information!