Strategiförsöken 2021

Är du bekant med Lantmännens odlingsstrategier? Våra säljare och odlingsrådgivare baserar sina råd på dem och de ligger till grund för vår årliga odlingsbibel Odla. Men var kommer de ifrån? Här nedan ser du alla filmerna. 

“För att påvisa växtodlingsstrategiers effektivitet krävs det att att man ser till helheten, t.ex. vilka insatsmedel som använts, odlingsområde, tidpunkt och samverkan mellan produkter. Våra försök lägger grunden till strategier som bevisligen fungerar, vi kan baserat på fakta välja de mest effektiva insatsmedlen. En intressant iakttagelse i 2019 års rapport är att en svampbehandling i kombination med tillväxtreglering och pH-opti i korn har gjort att både skördenivån och kvaliteten är kvar tre veckor efter optimal skördetidpunkt.”

Camilla Persson, växtodlingsrådgivare, Lantmännen

PS: hade du varit på mässa hade du fått vår försöksrapport i handen. Nu får du den som pdf!