Skörd & Spannmål

Har du tecknat poolavtal, siktar du på spot- eller terminavtal? Vilken tröska passar din skörd? Känner du till möjligheterna med odlingskonceptet Klimat & Natur? Hur ser marknaden ut för skörd 2020? Svaren finns här!

 

Marknadsinformation 2020

Kvalitetstips

Ideal på 2 minuter

YouTube preview