Eko

Lantmännen har rätt produkter och tjänster för ekologisk odling. På Bjertorp odlar vi ekologiskt i vår ekodemo. Vår foderserie Sund är ekologisk och vi har rätt maskiner för mekanisk ogräsbekämpning. Vi säljer marknadens bästa ekologiska växtnäring - Biofer.

Filmer med Ekofokus

ThermoSeed & Skjutkraft för överlägset bra ekologiskt utsäde

YouTube preview

Biofer N15

YouTube preview

Ekobrev