Eko - ekologisk växtodling

Lantmännen har rätt produkter och tjänster för ekologisk odling. På Bjertorp odlar vi ekologiskt i vår ekodemo. Vår foderserie Sund är eko och vi har rätt maskiner för mekanisk ogräsbekämpning. Vi säljer marknadens bästa ekologiska växtnäring - Biofer. Glöm inte våra eko Vallfrö och ekologiska vallfröblandningar.

Filmer Eko

ThermoSeed & Skjutkraft för överlägset bra ekologiskt utsäde

YouTube preview

Biofer N15

YouTube preview

Ekobrev