LM2 – verktyget för jordens entreprenörer

I portalen LM2 samlas alla Lantmännens digitala tjänster under ett och samma paraply för att öka användarvänligheten och sätta lantbrukarens behov i centrum. Det innefattar såväl lantbruksaffären som maskinaffären men också ekonomitjänster och information till ägare och förtroendevalda.