Broschyrtorget

Här kan du läsa och beställa Lantmännen Lantbruks aktuella trycksaker. Leverans sker normalt inom en vecka. När du behöver en broschyr, handbok, tidning eller annat informationsmaterial om exempelvis våra odlingstrategier, råd eller avtal. 

Infor_Hostsadd_2022_Uppslag_Interactive.pdf

Inför Höstsådd 2022

I Inför Höstsådd presenterar vi höstens sortiment av utsäde (konvetionellt och ekologiskt) som är noga utvalt utifrån de olika förutsättningar och önskemål som finns på våra kunders gårdar. Bland annat presnteras nyheterna kvarnvetet Kask och några spännande nyheter bland höstrapsen. Här hittar du också vårt sortiment av mellangrödor.

Visa PDF
Infor Skord_2022.pdf

Inför skörd

Här är 2022 års upplaga av Inför skörd. Du hittar våra villkor och avtalsmöjligheter jämte uppgifter om mottagningsplatser och allt annat du behöver för att leverera och sälja spannmål till Lantmännen. Konventionell, ekologisk spannmål och konceptgrödor: här hittar du alla regler och möjligheter för din försäljning.

Visa PDF
LM Strategiforsok - rapport 2021 - interaktiv - uppslag.pdf

Rapport Strategiförsöken 2021

Lantmännens strategiförsök är fältförsök där Lantmännens framtida strategier testas. Vi säkerställer därmed att vi har effektiva strategier och att de är lönsamma för våra kunder. Under 2021 fanns det totalt 35 försök utspridda på nio försöksplatser. Vi gjorde försök med växtskydd, mikronäring, gödning, etablering, grovfoder och eko-gödsling. Allt går att läsa om i denna rapport.

Visa PDF
EKO 2022 - interaktiv - uppslag.pdf

Odla Eko 2022

Det här är 2022 års upplaga av Eko, Lantmännens handbok i ekologiskt lantbruk. Oavsett om du är ny eller erfaren inom ekologisk odling, kommer du att ha användning av denna handbok. Här har våra experter inom odlingsrådgivning, foder och djurhållning bidragit med aktuell kunskap, nya erfarenheter och aktuella försöksresultat.

Visa PDF
Odla 2022.pdf

Odla 2022

Odlingsguiden Odla innehåller allt du behöver veta om att odla spannmål, vall och proteingrödor. Innehåller odlingsstrategier baserade på vår gemensamma erfarenhet och kunskap i samband med våra leverantörer av Växtskydd och gödning. Baseras på de odlingsstrategier Lantmännen tar fram i Strategiförsök varje år. Lycka till med årets odlingar!

Visa PDF
Infor_Grovfoder_2022_Interaktiv_uppslag.pdf

Inför Grovfoder 2022

Detta är 2022 års version av Lantmännens "Inför Grovfoder" där vi samlar vårt sortiment och våra bästa tips för en framgångsrik grovfoderstrategi. Denna tidning innehåller både konventionella och ekologiska vallfröblandningar och vårt soriment inom ensileringsmedel, plast, nät och garn.

Visa PDF
Infor Varsadd 2022 - 150 dpi.pdf

Inför Vårsådd 2022

I Inför Vårsådd hittar du ett brett sortiment av konventionellt och ekologiskt vårutsäde och vallfröblandningar som hjälper dig att optimera din produktion. Mycket är förädlat i vår egen regi och har förökats i Sverige. Du hittar också vårt sortiment av mellangrödor, majs och intressanta artiklar. Läs här eller beställ ett eget pappersexemplar av Inför Vårsådd 2022.

Visa PDF
Spannmålspriser-så funkar det_webb.pdf

Spannmålsprissättning - så funkar det! - SLUT i lager

<<<<< Broschyren är slut i lager men kan läsas digitalt via pdf:en.>>>>> En fördjupning i hur vi räknar fram odlarpriser, var marknadspriserna skapas och den finansiella spanmålsmarknaden. Denna broshyr är skapad för dig som vill lära dig allt om prissättning av spannmål, förstå hur spannmålsmarknaden fungerar och som vill ha de rätta verktygen för att sälja din spannmål till bästa pris.

Visa PDF
Sprutjournalen

Sprutjournalen

Vi på Lantmännen vill gärna hjälpa dig så att vardagen blir smidig. Vår sprutjournal har ett tåligt omslag och tydliga tabeller att fylla i.

Visa PDF
Säker_Spannmål.pdf

Säker spannmål

Här hittar du Lantmännens riktlinjer och rutiner för hur torkning och hantering ska gå till.Syfte och mål är att kvaliteten ska säkras och att Lantmännens kunder ska få en trygg och bra produkt.

Visa PDF
Rengöring och desinfektion.pdf

Rengöring och desinfektion

Rena djurstallar är grundläggande för en god produktion. Här presenterar vi vårt utbud av produkter för effektiv rengöring och hur du använder dem på bästa sätt.

Visa PDF
Allt för Får och lamm.pdf

Allt för får och lamm

Vi tror på att samla erfarenhet och kunskap för att möta framtidens behov med rätt produkter. Därför investerar vi kunskap i produkter och strategier och därefter säkerställer vi deras funktion i försök. På så vis får du ut det mesta möjliga av vår kompetens och vårt nytänkande!

Visa PDF
Effekt mineralguide

Effektguide - mineraler till nöt och får

I den här foldern guidar vi dig till rätt mineraler till nöt och får.

Visa PDF
Allt för nöt_2022_2023_web.pdf

Allt för nöt

Vi tror på att samla erfarenhet och kunskap för att möta framtidens behov med rätt produkter. Vi investerar kunskap i produkter och strategier därefter säkerställer vi deras funktion i försök. På så vis får du ut mesta möjliga av vårt utvecklingsarbete.

Visa PDF
Tillskott_nöt_2017.pdf

Tillskott Nöt

Ett vässat tillskottsprogram under perioden tre veckor före till tre veckor efter kalvning lägger grunden för en framgångsrik laktation och är en tydlig väg till stärkt lönsamhet. I denna broschyr ges tips på hur man bäst laddar upp inför laktationen.

Visa PDF
Satsa_pa_kalven.pdf

Satsa på kalven

I den här broschyren hittar du fakta och råd om kalvuppfödning. Hur du planerar för hög lönsamhet i ditt mjölkföretag och alla produkter Lantmännen har att erbjuda till kalvar. Vi presenterar dessutom två utfodringsmodeller som hjälper dig att lyckas i din kalvuppfödning.

Visa PDF
Fokus på kalvhälsa.pdf

Fokus på kalvhälsa

För att skapa en lönsam kalvuppfödning gäller det att hålla kalvarna friska. Ungefär tio procent av alla kalvar drabbas av diarré och nästan lika många av lunginflammation. Utfodring med råmjölk är därför av största vikt. God stallmiljö och hygien tillsammans med en välplanerad utfodringsstrategi ger rätt förutsättning för god hälsa.

Visa PDF
Piggfor syrabroschyr.pdf

Syratillsatser för gris

Syratillsats är en god hjälp för att kontrollera oönskade mikroorganismerna i vatten och blötfoder. I blötfoder har syran en konserverande effekt. Fodret blir smakligt med ett stabilt näringsinnehåll. Ta del av vår syraportfölj.

Visa PDF
Tillskott i grisproduktion.pdf

Tillskott i grisproduktion

I denna broschyr hittar du allt du behöver veta om tillskott och desinfektion till grisar. Utöver produktinformation får du mängder av tips och råd om användning av tillskott och desinfektion under alla produktionsstadier.

Visa PDF
Omega suggfoder_broschyr 2022_webb.pdf

Omega suggfoder

Omega suggfoder - för suggor i tiden. Vi ställer mycket höga krav på dagens moderna sugga. Hon ska föda och sköta många friska grisar, mjölka bra för att ge en hög kulltillväxt utan att själv tappa i hull och sedan snabbt bli dräktig igen. Vi på Lantmännen bidrar med foder som ska fungera optimalt i alla suggans faser.

Visa PDF
Delta_slaktgrisfoder.pdf

Delta slaktgrisfoder - SLUT i lager

<<<<< Broschyren är slut i lager men kan läsas digitalt via pdf:en.>>>>> Lantmännens sortiment för slaktgrisar är moderna och flexibla foder i enlighet med de senaste rönen och avelsmaterialen. Nyheter är att vi lanserar fler faser i vårt foderprogram. Med tillgång till fler aminosyror kan vi höja prestandan utan att höja proteinhalten. Våra koncentrat har blivit mer koncentrerade och därmed mer kostnadseffektiva. Vi fortsätter att använda oss av organiskt selen så att dagens snabbväxande grisar kan tillgodogöra sig detta viktiga spårämne effektivt.

Visa PDF
Alfa smågrisfoder broschyr 4 sidor_190412.pdf

Alfa Smågrisfoder

Den bästa start en gris kan få - Alfa Smågrisfoder. Bra smågrisfoder är en framgångsfaktor, men det kanske viktigaste fodret i smågrisproduktionen är fodret till den digivande suggan. En sugga som mjölkar bra föder fram tunga smågrisar som har goda möjligheter att klara avvänjningen bra. Med våra smågrisfoder redan från start i BB, bra utfodringsrutiner och skötsel finns de bästa förutsättningar att smågrisens resa från födsel till slaktgrisstallet blir både bekymmersfri och effektiv.

Visa PDF
Piggfor SUND.pdf

Piggfor SUND

Vi kan erbjuda ett komplett sortiment ekologiska foder som passar till både KRAV och EU-ekologisk produktion. Foder som ger friska och starka djur med hög produktion och hållbarhet. Det säkrar vi genom noggrant utvalda råvaror med känt ursprung och högt näringsinnehåll.

Visa PDF
Ge järnet.pdf

Ge järnet

Järn är ett livsviktigt näringsämne för den nyfödda smågrisen eftersom den förbrukar sitt medfödda järnförråd redan första levnadsveckan. Suggans mjölk innehåller mycket litet järn och det är därför nödvändigt att ge smågrisen en komplettering. Här kan du läsa om Lantmännens strategi för järntillskott.

Visa PDF
Porcolac.pdf

Porcolac

Porcolac Extra är en mjölkersättning som har tagits fram för att stötta smågrisarna efter födseln och under avvänjningen. Porcolac Extra är en premiumprodukt som ges till grisar under 2 olika perioder. I den här broschyren får du både råd och betryggande studieresultat.

Visa PDF
Pullfor värp.pdf

Pullfor värp

Vi kan stolt presentera ett brett sortiment anpassat till dina hönor. Ur vår stora produktportfölj hittar du foder som passar dig och din produktion. Vi sätter kvaliteten i första rummet för att säkerställa rätt värden och högt näringsinnehåll.

Visa PDF
Pullfor kyckling.pdf

Pullfor kyckling

I Lantmännens breda kycklingfodersortiment har vi tagit hänsyn till kycklingens behov och ger dig möjligheten att välja det foder som passar din produktion och din ekonomi bäst. Vi har färdigfoder och kompletteringsfoder för all typ av kycklingproduktion.

Visa PDF
Pullfor eko.pdf

Pullfor eko

Med våra foder har du alla möjligheter att lyckas med din ekologiska produktion. I sortimentet finner du foder till såväl livkyckling som värpproduktion och kyckling.

Visa PDF
Projekt_Destinato_2022_150dpi.pdf

Projekt Destinato - Säkra medarbetare, nöjda kunder och ett strukturerat arbetssätt

Det är nu över två år sedan projekt Destinato startades upp – ett strategi- och förbättringsprogram med målet att öka effektiviteten och produktiviteten inom Operations. Broschyren beskriver vad den uppdaterade strategin innebär och varför den är viktig för att nå divisionens övergripande mål.

Visa PDF
Infoblad Torka Komplett Grov Galant Grov_2022_web.pdf

Torka och grovfoder

<<<<< Denna broschyr går inte att beställa utan läses som pdf eller skrivs ut på din skrivare.>>>>> Det extremt torra vädret har gjort att risken för grovfoderbrist ökat i landet. Många gårdar hade dessutom redan från början ont om grovfoder och har redan behövt öppna sina silos för att få fram grovfoder till djuren. Att tidigt hushålla med reserverna kan vara en viktig strategi för att undvika grovfoderbrist under senare delen av stallsäsongen.

Visa PDF
värmestress.pdf

Värmestress hos mjölkkor

<<<<< Denna broschyr går inte att beställa utan läses som pdf eller skrivs ut på din skrivare.>>>>> Under heta sommardagar kan både fettprocent och mjölkproduktionen sjunka. Utöver detta kan celltal och risken för mastit öka. Värmestress påverkar även fertiliteten negativt med sämre brunster och nedsatt dräktighet. I den här foldern har vi samlat alla våra bästa knep för att hjälpa mjölkkorna genom den varma årstiden.

Visa PDF
Sortimentöversikt fjäderfä - FINAL.pdf

Pullfor - Sortimentöversikt Fjäderfä

<<<<<OBS! Denna trycksak finns endast digitalt att ladda ned som pdf. >>>>>

Visa PDF
Sortimentsguide Sackat foder.pdf

Sortimentsguide - Säckat foder

<<<<<OBS! Denna trycksak finns endast digitalt att ladda ned som pdf. >>>>> Vår uppdaterade sortimentsguide för säckat foder till samtliga djurslag.

Visa PDF
Ammoniumnitrat_informationsfolder.pdf

Hantering och lagring av ammoniumnitrat

<<<<< Denna broschyr går inte att beställa utan läses som pdf eller skrivs ut på din skrivare.>>>>> I denna broschyr finns ett urval av krav och rekommendationer från olika myndigheter kring hantering av ammoniumnitrat.

Visa PDF

Här gör du din beställning, antingen som företagskund eller som privatperson. Beställningen är kostnadsfri. 

Vid beställning till företagsadress - fyll i nedan:

Vid beställning som privatperson - fyll i fälten nedan: