Välkommen till Bjertorp - på egen hand

Vi vill hälsa dig välkommen, att på egen hand, komma till Bjertorp och studera våra försöks- och demoodlingar.

Vår traditionella träff, Bjertorpsdagen, är i år inställd då vi följer folkhälsomyndighetens restriktioner gällande Corona-pandemin. Vi vill ändå hälsa dig välkommen, att på egen hand, komma till Bjertorp och studera våra försöks- och demoodlingar.

Försöksfälten ligger på gården Karstorp (se karta i pdf ), odlingarna hittar du vid de utsatta flaggstängerna. Informationsmaterial finns tillgängligt i anslutning till försöksodlingarna. På kartan finns också angivet vad som odlas på alla de olika skiftena på Bjertorp. Du är naturligtvis välkommen även till dessa fälten.

Under växtodlingssäsongen kommer vi att via sociala medier återkomma med
information om vad som händer på Bjertorp och du är välkommen att kontakta
din växtodlingssäljare om du vill veta mer.