Välja rätt sträckfilm lönar sig

Under det hektiska skördearbetet är det viktigt att allt fungerar. Vill du säkerställa en effektiv inplastning utan risk för onödiga hanteringsskador och få ett ensilage av god hygienisk kvalitet går det inte att kompromissa vid val av sträckfilm.

Förutsättningarna kan variera mycket mellan varje skördetillfälle både vad gäller gröda, maskinunderhåll, luftfuktighet och damm etc. Det gör det svårt för den enskilde användaren att bedöma den verkliga skillnaden i resultat beroende på vilken sträckfilm han eller hon använder. En lågprisfilm som upplevs bra kan ändå ge sämre ensilage än vad en film av hög kvalitet skulle ge vid samma skördetillfälle.

Tunnare film ger färre rullbyten

Lantmännen Maskin rekommenderar Trioworld som har ett brett sortiment ensilagesträckfilmer. Trioplasts mångåriga fälttester i samarbete med universitet och entreprenörer visar att filmens kvalitet, recept och tillverkningsmetod har stor inverkan på ensilagets energiinnehåll och förutsättningar för att få ett bra resultat med hög hygienisk kvalitet. Genom att använda högkvalitativa råvaror med bästa funktionalitet kan Trioplast erbjuda en tunnare film med samma prestanda som standardfilm. Detta ger fler meter per rulle vilket minskar antalet rullbyten markant. Samtidigt ökas aktionsradien och totalkostnaden per bal blir lägre.

Tips för smidig inplastning utan onödiga stopp

  • Se till att valsarna i försträckningsaggregaten rengörs regelbundet.
  • Kontrollera fjäderspänningen i försträckningsaggregaten. Byt fjädrar minst vart tredje år.
  • Kontrollera valsarna för eventuella skador som kan göra hål i filmen under inplastning.
  • Kontrollera att valsarna roterar fritt. Om inte, byt/smörj lagren.
  • Kontrollera att valsen närmast filmrullen trycker jämnt mot hela rullbredden.
  • Kontrollera rullbromsen och justera/rengör vid behov.
  • Kontrollera filmlagrens överlapp på balen.
  • Hantera rullarna varsamt för att undvika kantskador.