Hantering av växtskyddsmedel

Se hur du fyller på sprutan, hur växtskyddsbesprutning med bomspruta fungerar och vilka hjälpmedel det finns för vindanpassad skyddsavstånd.

Påfyllning av spruta

Lyckas du fylla växtskyddssprutan utan att stänka? Greppa Växtskyddets test som gjordes under Borgeby Fältdagar visar vad man faktiskt spiller vid påfyllning av preparaten. Här demonstreras "osynligt" spill på skyddskläder och omgivande mark med hjälp av fluorescerande vätska i dunken. Det blir väldigt tydligt hur lätt det är att spilla utan att man märker det.

Växtskyddsbesprutning med bomspruta

I en modern traktor med tät hytt ger ett byte till kol- och partikelfilter i hyttfiltret inför fältarbetet ett tillräckligt skydd. Här ser du också säker hantering vid stopp i munstycken i fält.

Hjälpreda för vindanpassat skyddsavstånd

I den här filmen kan du se hur Hjälpredan för vindanpassat skyddsavstånd används. Vindmätare, vinflöjel och termometer är hjälpmedlen som behövs i fält.