Skicka data direkt till Dataväxt med AGCO Connect

Nu lanserar Dataväxt ett nytt sätt att ta emot data. Om din traktor är utrustad med AGCO Connect går det nu att få in all data från din AGCO-traktor direkt i växtodlingsprogrammet.

AGCO Connect är ett verktyg för maskinparkshantering som hjälper dig att fjärrövervaka och fatta beslut i realtid. Oavsett var du befinner dig har du åtkomst till information som till exempel geografisk position, bränslenivå, bränsleförbrukning och antal timmar kvar till service för alla dina traktorer. Informationen samlas in med sensorer på maskinen och kan sedan nås via webbportalen AgcoConnect och mobilappen AgcoConnect där den kan visas och användas på flera sätt.

Dataväxt har i flera år sålt och installerat hårdvaran LogMaster som många lantbrukare använder för att till exempel hämta data kring bränsleförbrukning på skiftesnivå eller tid på fält. För att underlätta ytterligare har Dataväxt nu utvecklat kopplingar direkt till AGCO Connect som har en liknande sådan ”svart låda” fabriksmonterad vid köp av en ny traktor.

– Om din maskin är utrustad med AGCO Connect går det nu utmärkt att koppla upp sig mot LogMaster-systemet direkt och få in all data från traktorns utrustning till vårt datamoln och vidare in i växtodlingsprogrammet. Det gör att man slipper investera i en extra hårdvara och kan komma i gång med systemet direkt från dag ett. Våra system pratar helt enkelt direkt med varandra, säger Mattias Andersson på Dataväxt.

All data i en portal

– En av alla fördelar som lantbrukare är att man får informationen dit man vill ha den. Normalt har man ju inte bara maskiner av ett märke på gården. Nu går det att samla alla sina maskiner på en plattform med den hård- och mjukvara som redan finns i våra maskiner, säger Andreas Persson, assistant brand manager på Lantmännen Maskin. På våra nya traktorer från Valtra och Fendt ingår AGCO Connect gratis i fem år. Då kan man själv upptäcka nyttan med AGCO Connect, koppla upp sig mot LogMaster och testa sig fram på egen hand. Man kan även följa maskinen i realtid i mobilen.

Våra system pratar helt enkelt direkt med varandra.

Mattias Andersson, Dataväxt

Ett annat exempel när det gäller att dela data mellan sig är Hushållningssällskapets tjänst TB-analysen där man kan utvärdera växtodlingsåret, jämföra kalkyler i realtid och resultat från TB1, TB2 och TB3 med andra helt anonymt för att sedan kunna reflektera över om det är något man bör förändra inför nästa säsong.

– Om din maskin är utrustad med AGCO Connect går det utmärkt att koppla upp sig mot LogMaster-systemet och sedan välja att dela med dig av de datapunkterna vidare till TB-analysen. Sedan går rådgivaren tillsammans med lantbrukaren igenom resultatet och avslutar med en ekonomirådgivning av Hushållningssällskapet, säger Mattias.

Tilldelningsfiler direkt till traktorn

Att hålla på med usb-minnen och olika filformat är ett gissel för många lantbrukare. Därför finns Agrirouter, en universell plattform för datautbyte som gör att du kan ansluta maskiner och gårdsdataprogram, oberoende av leverantör eller tillverkare. Med hjälp av molntjänsten My-Agrirouter.com bestämmer du själv hur data ska sändas mellan gårdens maskiner. CropSat från Dataväxt är först ut att anslutas till Agrirouter.

– Det är ett nytt sätt att ta ut styrfiler. Normalt sett skapar man en styrfil i datorn som man sedan för över till ett usb-minne och tar med till traktorhytten för att kunna använda. Nu går det att skapa en tilldelningsfil från CropSat som sedan trådlöst via Agrirouter skickas direkt ut till traktordisplayen som sitter monterad från fabrik i AGCO-maskinerna, säger Mattias.

Fördelarna med att använda sig av Agrirouter är att allt är samlat på ett ställe och att man slipper jobba med flera programvaror som man kanske inte är så van vid. Andreas menar att det sänker barriären när det gäller att köra med appliceringskarta eftersom det är så enkelt att använda.

– Det är bara att välja vart filen ska skickas. Sedan dyker den upp där den ska och fungerar. Det är ett sätt att förenkla flödet jämfört med tidigare. Ska man använda ett usb-minne måste man vara noga med att ha rätt mappstruktur, rätt filformat och så vidare. Saker och ting ska vara enkla, annars blir det inte använt eller gjort.