Tips inför vallskörden

Lantmännens experter laddar inför vallskörden och pratar om hur hög stubbhöjden ska vara och visar hur enkelt det är att ändra stubbhöjden på en slåtterkross från Kuhn. Vi besöker en lantbrukare i Halland där det blir besök vid plansilon för att visa på hur du bäst hackar, packar och täcker samt hur plasten från Trioplast bäst placeras i plansilon.