Uppdaterade regler för funktionstest

Från och med den 26 november 2016 ska alla sprutor som används yrkesmässigt för spridning av växtskyddsmedel vara godkända av Jordbruksverket för att få användas.

Många av landets växtskyddssprutor måste testas och funktionsbrister åtgärdas, t ex slitna munstycken som med bristfällig vätskefördelning ger ojämn dosering och undermåligt sprutresultat. Efterdropp, otäta slangar och läckande kopplingar sliter på naturen och ger dålig arbetsmiljö. För att minska riskerna vid användningen av växtskyddsmedel kommer nu nya regler.

Ska godkännas av Jordbruksverket

Från och med den 26 november 2016 ska alla sprutor som används yrkesmässigt för spridning av växtskyddsmedel vara godkända av Jordbruksverket för att få användas. För att bli godkänd av Jordbruksverket krävs att sprutan är funktionstestad av en behörig funktionstestare och att den uppfyller ställda krav. Framöver ska växtskyddssprutorna funktionstestas minst vart tredje år.

Egen teknisk översyn

Men mycket hinner hända på tre år och även mellan testen ska sprutan vara i gott skick. Sprutan behöver kontrolleras innan den används första gången under växtsäsongen och nu har Jordbruksverket tagit fram en checklista till ”Egen teknisk översyn” som bygger på tillverkarnas rekommendationer för underhåll, nationella säkerhetskrav och de krav som ska uppfyllas vid ett funktionstest. Checklistan hittar du här och du använder helt enkelt de moment som passar din spruta. Listan kan också användas som dokumentation så att du har full koll på sprutan.

Funktionstest av växtskyddssprutan

Även om checklistan till stor del omfattar samma saker som ett funktionstest så ska de inte förväxlas. Funktionstest utförs av certifierade testare med specialutrustning som gör det enklare att upptäcka fel och brister. Vid funktionstestet går man igenom sprutans olika delar för att se att allt fungerar som det ska och att det inte finns något läckage. Eventuella reparationer och justeringar av sprutan kan göras i samband med testet om man så önskar. Funktionstestaren kan också ge råd om såväl kalibrering av sprutan som inställningar för bästa spridningsbild och även tips om du hur ska genomföra din egen tekniska översyn.

Lantmännen Maskins funktionstestare är utbildade och certifierade av Jordbruksverket och finns över hela landet. Ett funktionstest bokar du enklast via din lokala Lantmännen Maskin-anläggning.

Information om vilka sprutor som ska funktionstestas hittar du på Jordbruksverket.