Funktionstest hos Lantmännen Maskin

Behöver du hjälp med funktionstest av din växtskyddsspruta? Våra funktionstestare är utbildade och certifierade av Jordbruksverket och finns över hela landet.

Boka en certifierad funktionstestare

Funktionstest av växtskyddssprutor bokar du antingen via verkstadschefen på din lokala Lantmännen Maskin-anläggning eller genom att skicka ett mail till info.maskin@lantmannen.com.

Vad händer vid testet?

Efter en okulär besiktning görs ett funktionstest enligt nedan. Pumpkapaciteten kontrolleras och maskinen kalibreras. Vi ger råd om något behöver åtgärdas och självklart får du ett kostnadsförslag.

Förberedelse för test

Tänk på att vid funktionstest ska sprutan vara väl rengjord in- och utvändigt. Maskinen ska vara kopplad till den traktor som den ska användas tillsammans med. Huvudtanken ska vara fylld med vatten för täthetskontroll. Samtliga filter förutsätts vara rengjorda och alla funktioner i användbart skick.

I normalfallet bör du flytta maskinerna till anvisad testplats för att erhålla så bra testresultat som möjligt.

Funktionstest, kontroll av sprutans funktion

Sprutans olika delar ska fungera bra, det får inte finnas något läckage och sprutan ska ge förväntat resultat.

Följande delar omfattas av testet:

 • Kraftöverföring
 • Pump
 • Omrörning
 • Mätare och reglage
 • Rör och slangar
 • Tank
 • Filter
 • Bom
 • Munstycke och efterdropp
 • Vätskefördelning
 • Fläkt på fläktsprutor

Reparation av fel

Reparationer av fel och justeringar av sprutan kan göras direkt i samband med testet om du så önskar.

Information och rådgivning

Rådgivningen kan gälla kalibrering av sprutan och vilka inställningar som behövs för att få önskad spridningsbild. Vi kan även ge tips om hur den egna tekniska översynen bör genomföras.