Funktionstest för spruta

Alla sprutor som används yrkesmässigt för spridning av växtskyddsmedel godkännas av Jordbruksverket för att få användas.

 

Funktionstesta växtskyddssprutan, det tjänar både du och miljön på!

Många av landets växtskyddssprutor måste testas och funktionsbrister åtgärdas. Slitna munstycken med bristfällig vätskefördelning ger ojämn dosering och undermåligt sprutresultat. Efterdropp, otäta slangar och läckande kopplingar sliter på naturen och ger dålig arbetsmiljö.

Bra för din ekonomi

  • Du slipper onödiga stillestånd när sprutan fungerar som den ska.
  • Du doserar rätt mängd växtskyddspreparat.
  • Du ökar sprutans livslängd.

Bra för miljön

Funktionstest och kalibrering av sprutan ökar precision och säkerhet. Bra för både dig, naturen och för dem som ska ta över efter oss.