RME - förnybart bränsle

Svenskt jordbruk anses idag vara ett av världens mest hållbara, men vi står ständigt inför nya utmaningar. Samtidigt som vi blir allt fler munnar att mätta måste vi se till att minska vår inverkan på klimatet. Det är inte enkelt, men vi vet att det går.

Vad är RME?

RME används idag som drivmedel i stor skala, bland annat inom transportbranschen. RME är ett förnybart dieselalternativ som blandas in i de flesta dieselbränslen. Till skillnad från HVO, ett annat förnybart drivmedel, används RME sällan till hundra procent i traktorer.