Ansök om faktura som PDF

Här kan du ansöka om att få din faktura som pdf från oss på Lantmännen Maskin AB. Vi skickar den till den e-mailadress som passar dig.

För övriga frågor gällande dina fakturor, vänligen kontakta din anläggning eller vår kreditavdelning: info.maskin@lantmannen.com

Generella riktlinjer

Nedan angivna parter ingår härigenom en överenskommelse om utväxlande av elektroniska fakturor. Fakturor kommer att överföras enligt Lantmännen Maskins standarduppsättning för PDF-faktura via e-post.

Köpande part

Som köpande part avses i denna överenskommelse kunden, benämnd Part 2.

Kund ansvarar för att e-postadress för PDF-faktura är i drift och tillgänglig. Vid ändring av e-postadress avsedd för PDF-faktura, ska ny e-postadress skriftligen meddelas till tekniskt ansvarig på Lantmännen Maskin (se uppgifter nedan) i god tid innan bytet sker.
Betalningsinformation

För betalning av fakturor ska kund använda Plusgiro eller Bankgiro som finns angivna på http://www.lantmannenmaskin.se under "Om oss/Företagsfakta Lantmännen Maskin". Det är Lantmännen Maskins ansvar att säkerställa att angivna kontonummer hålls uppdaterade och att köparen meddelas om förändring sker.

Part 1 - Lantmännen Maskin

Lantmännen Maskin AB
Box 174
201 21 Malmö

E-post för kontakt:
info.maskin@lantmannen.com

Tekniskt ansvarig:
Jan Karlsson
jan.karlsson@lantmannen.com
Tfn: 010 - 556 24 29

 

Ansökningsformulär för Part 2 –Kund